Οικισμός – Λιμάνι

Ο οικισμός και το λιμάνι βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Το χωριό είναι σχετικά νέο δεδομένου ότι μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1968 οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα παλαιά σπίτια τους και να στεγαστούν στον νέο οικισμό που ανεγέρθηκε.Μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1968 ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε ο (παραδοσιακός) αξιόλογος οικισμός του Αγ. Ευστρατίου και οικοδομήθηκε εξαρχής με ενιαίες προδιαγραφές, νέος οικισμός στο μοναδικό εκτεταμένο πεδινό τμήμα του νησιού.

Ο νέος οικισμός χαρακτηρίζεται από το τυπικό ορθογώνιο ρυμοτομικό του σχέδιο, τη κακή ποιότητα κατασκευών και την υποβαθμισμένη αισθητική τους.

Σε ότι αφορά στον παλαιό οικισμό φαίνεται να επιχειρείται επανακατοίκηση με επισκευή των υπαρχόντων ή οικοδόμηση νέων σπιτιών.

κοιτάζοντας πρός τον νέο οικισμό

Ο κόλπος του χωριού με το λιμάνι και τις δύο παραλίες